خ مة اشعار

رباعی شماره ۵۵: آن را که به صحرای علل تاخته‌اند. آهنگ پخش شده در سریال نون خ فصل دوم

2022-11-26
    مديرية المباحث العامة
  1. حافظ
  2. شاعر قاسم محمودی
  3. ق، ۳۹۷ ه‍
  4. درسوارکاری و تیراندازی بی رقیب بود
  5. مرا به وصل تو ای گل امیدواری نیست