مشاعره با ن

ظاهرا دستار از آن آراسته. حافظ

2023-02-06
  لغتي ثالث متوسط ص 164 الحالات الاعرابية
 1. مشاعره با حرف ن
 2. بدو بیا
 3. ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست
 4. مطالب بحث ها 45 تصاویر 10 نظرسنجی 1
 5. نمی توان بجفا قطع دوستداری ما
 6. سعدی
 7. نازها زان نرگس مستانه‌اش باید کشید
 8. مشاعره
 9. مشاعره 16
 10. ببارش هر کسی دستی برآرد
 11. رفت از بر من آنکه مرا مونس جان بود
 12. قلب من گردیده از اکسیر خرسندی طلا
 13. شروع بیت با حرف ع